טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) בדיכאון –

נמצא כי אנשים הסובלים מדיכאון מאופיינים בדפוסי חשיבה ואמונות מעוותים, אשר תורמים לפסימיות ולאובדן הערך העצמי שחווים בדיכאון. למשל, נמצא כי אנשים דיכאוניים נוטים לייחס לעצמם כישלונות, אך את הצלחותיהם הם מייחסים לגורמים חיצוניים. נטייה בעייתית נוספת של אנשים בדיכאון היא להאמין שהמצב הוא יציב וקבוע, ולהתקשות להאמין כי הדברים הם זמניים ועשויים להשתנות. כמו כן, אנשים בדיכאון נוטים להאמין שהדברים השליליים אותם הם חווים תקפים לכל תחומי החיים, ומתקשים להאמין שניתן לייחס אותם לתחום מסויים וממוקד. גם האופן בו אנשים בדיכאון תופסים וזוכרים מידע, בסופו של דבר מחמיר את הדיכאון, בשל הנטייה של אנשים בדיכאון לשים לב ולזכור בעיקר את האירועים השליליים שהם חווים, או חוו בעברם. בטיפול לומדים להכיר את דפוסי החשיבה הבעייתיים, ופועלים על מנת לשנותם. מובן שעבודה מסוג זה עשויה להועיל גם לאנשים שאינם סובלים מדיכאון, אך יש להם נטייה לראות את עצמם ואת העולם בצורה פסימית.

הסימפטומים של הדיכאון, כמו אובדן המוטיבציה לעסוק בפעילויות מחוץ לבית, היעדר אנרגיה להיפגש עם אנשים והזנחה עצמית, יוצרים השפעה מעגלית שרק מחריפה את הדיכאון. אנשים בדיכאון מרחיקים את הקרובים אליהם, וכך אינם יכולים ליהנות מהתמיכה החברתית שאלה היו מסוגלים לספק להם. ההזנחה וההסתגרות פוגעות עוד יותר בביטחון העצמי, ומעלות את הסיכוי לפיטורין ולבעיות בזוגיות. מעבר לעבודה הקוגניטיבית, בטיפול לומדים מהם דפוסי ההתנהגות שמשמרים ומעצימים את הדיכאון, ולומדים לאמץ דפוסים יעילים יותר.