מיהו פסיכולוג קליני

הפסיכולוג הקליני מציע טיפול נפשי (טיפול בשיחות), ובמונחים מקצועיים - "פסיכותרפיה". פסיכולוג הוא כל מי שסיים תואר שני מוכר בפסיכולוגיה, ונרשם בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות. לפסיכולוגים ישנם מספר סוגי התמחות (שיקומית, ארגונית, התפתחותית, חינוכית, חברתית, רפואית, מחקרית ועוד), אך רק פסיכולוג שהשלים התמחות קלינית רשאי להציע טיפול נפשי. פסיכולוג קליני מומחה הוא מי שסיים לימודיי תואר שני (M.A) במגמה קלינית, והשלים ארבע שנות התמחות קלינית במוסד מוסמך, שבסיומן בחינת הסמכה מטעם משרד הבריאות. רשימת הפסיכולוגים מרוכזת ב"פנקס הפסיכולוגים". פסיכולוגים קליניים מומחים יופיעו ברשימה כאשר לצד מספר הרישיון שלהם יופיע הסימן "קל" (קליני).

מה ההבדל בין פסיכותרפיה לטיפול פסיכולוגי ?

כאשר איש מקצוע מציג את עצמו כ"פסיכותרפיסט", ולא כפסיכולוג קליני, כדאי לברר מדוע ומהי השכלתו. נוסף על הפסיכולוגים הקליניים, גם רופאים פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים עוסקים בפסיכותרפיה. במידה שברצונך לפנות כיום לפסיכיאטר לשם קבלת טיפול נפשי, כדאי לברר מה טיב הכשרתו בפסיכותרפיה. במידה וברצונך לפנות לעובד סוציאלי, כדאי לוודא שסיים תואר שני ולימודי פסיכותרפיה, ושהינו רשום בפנקס העובדים הסוציאליים. לא עובדים סוציאליים ולא רופאים פסיכיאטריים חייבים לעבור ארבע שנות התמחות ספציפית בפסיכותרפיה, כפי שמחויב הפסיכולוג הקליני במהלך הכשרתו.

מה ההבדל בין טיפול פסיכיאטרי לטיפול פסיכולוגי ?

הפסיכולוג הקליני מתמחה במתן טיפול נפשי, ואילו הפסיכיאטר הוא רופא, והתמחותו במתן טיפול רפואי. ישנם פסיכיאטריים שמציעים טיפול נפשי, בנוסף לטיפול הרפואי, ובמקרה זה כדאי לברר מהו טיב הכשרתם בפסיכותרפיה.


הפסיכולוג אינו משתמש בתרופות במהלך הטיפול הנפשי, אך הוא יודע לאבחן מתי יש צורך בכך, ולהפנות לרופא פסיכיאטר שימליץ על הטיפול התרופתי המתאים. שיתוף פעולה בין הפסיכולוג לפסיכיאטר חיוני לטיפול מוצלח במקרים בהם נדרשת התערבות תרופתית. התרופה מרגיעה את ההיבטים הגופניים של הבעיה, ואילו השיחות מאפשרות תיקון, בניה וחיזוק. את המעקב השוטף יכול לבצע הפסיכולוג, ועם הפסיכיאטר ניתן להמשיך במעקב חודשי, אחת לשלושה חודשים, או רק במידת הצורך. מחקרים מראים שבמקרים בהם נדרש טיפול תרופתי, השילוב בין שיחות לתרופות מביא לתוצאות הטובות ביותר.