דיסתימיה –

 

התסמינים של דיסתימיה דומים לאלו של דיכאון מאז'ורי, אך פחות חריפים. אולם, במקרה של דיסתימיה, התסמינים ממושכים יותר. אדם צריך לסבול מסוג זה של דיכאון מתון במשך לפחות שנתיים, לפני שיאובחן כסובל מדיסתימיה.